Latvia - Samazināt jauniešu bezdarbu

European Youth Guarantee Campaign pannel

Original article in Kraisie.lv

Eiropas sociālistu un sociāldemokrātu partija (PES) šodien, 2012. gada 11. maijā uzsāk plašu kampaņu ar mērķi veicināt Eiropas Jaunatnes garantijas ieviešanu, lai mazinātu jauniešu bezdarba problēmu Eiropā. Šobrīd 5.6 miljoni jaunu eiropiešu ir bezdarbnieki, t.i., Dānijas izmēra valsts. Šāda lietu kārtība Eiropai izmaksā aptuveni 100 miljardus eiro katru gadu. PES piedāvātajai Eiropas Jaunatnes garantijai būtu nepieciešami 10 miljardi eiro no ES struktūrfondiem, un šo līdzekļu pietiktu, lai jau līdz 2014. gadam 2 miljoniem jauniešu būtu darbs.

PES prezidents Sergejs Staniševs uzsver: „Visā Eiropas Savienībā šobrīd vērojama īsta jauniešu bezdarba krīze. Dažās valstīs gandrīz puse jauno cilvēku nespēj atrast darbu. Šāda situācija neveicina attīstību. Ja nevēlamies piedzīvot sociālo katastrofu, ir jāpiedāvā cilvēkiem reālus risinājumus. PES kampaņa tiek rīkota īstā laikā un Eiropas Jaunatnes garantija ir pareizais līdzeklis jauno eiropiešu nākotnes veidošanai jau šodien.”

Garantija paredz nodrošināt to, lai katram jaunietim Eiropā tiktu piedāvāts darbs, turpmāka izglītošanās vai apmācība vēlākais četrus mēnešu pēc izglītības kursa pabeigšanas vai darba vietas zaudēšanas.

Filips Korderī, PES ģenerālsekretārs, norāda: „PES Eiropas Jaunatnes garantijas priekšlikums ir daļa no reālas izaugsmes plāna Eiropai. Mēs saprotam, ka izaugsmi nodrošina investīcijas, nevis liberalizācija. Eiropai nepieciešami ieguldījumi projektos, mūsu ekonomikās un jauno cilvēku nākotnē. Tas ir PES Eiropas Jaunatnes garantijas spēks.”

Šo ilgi gaidīto PES kampaņu, kas tiek rīkota ar jauno sociāldemokrātu apvienību ECOSY, PES Sieviešu organizāciju, kā arī Eiropas Parlamenta un Reģionu Komitejas sociāldemokrātu politisko grupu atbalstu, jau šobrīd īpaši atbalsta Luksemburga, Apvienotā Karaliste un Rumānija, kurās augstā līmenī paziņots par līdzīgu jauniešu garantiju ieviešanu nacionālā līmenī. PES priekšlikumu iedvesmojuši veiksmīgi piemēri Austrijā un Somijā, kur jauniešu bezdarba līmeņi ir zemākie ES.

PES Sieviešu organizācijas prezidente Zita Gurmai: „Jaunatnes garantija ir ļoti nozīmīga arī Eiropas jaunietēm, jo sievietes kopumā krīze ir skārusi īpaši smagi. Ja nevēlamies paplašināt ieņēmumu plaisu starp sievietēm un vīriešiem darba tirgū, jārīkojas tā, lai jau šobrīd jaunietēm nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju izglītībai un darba tirgum, kā arī tām iespējām, kas ļautu panākt līdzsvaru starp privāto un profesionālo dzīvi.”

Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu politiskās grupas prezidents Hanness Svoboda: “Visā Eiropā novērojams satraucoši augsts jauniešu bezdarba līmenis. Lai pret to cīnītos, jāstrādā kopā. Eiropas Jaunatnes garantija ir labākais veids, lai parādītu, ka „tava nākotne ir mana nākotne”.”

Eiropas Parlamenta deputāts, Sociālistu un demokrātu politiskās grupas Sociālo lietu runasvīrs Alehandro Serkass, apmeklējot kampaņas atklāšanas pasākumu: “Ja Eiropa nepiedāvās risinājumus jauniešu problēmām, ko radījusi krīze, pastāv risks, ka Eiropas jaunieši kļūs par antieiropiešu paaudzi. Svarīgi, lai paaudze, kas zaudējusi cerību atrast darbu, justu, ka Eiropa vēlas palīdzēt viņiem tikt vaļā no ciešanām. Situācija neuzlabosies, ja mēs nemainīsim politisko dienaskārtību. Jaunatnes garantija ir labs solis, lai pārmaiņas kļūtu reālas.”

Kampaņas atklāšanas pasākums notika pie Eiropas Parlamenta ēkas Briselē un to apmeklēja PES un saistīto organizāciju līderi, Eiropas Parlamenta deputāti un Reģionu Komitejas pārstāvji, kā arī PES aktīvisti no vairākām Eiropas valstīm.

Do you like this post?

Showing 1 reaction

published this page in Blog 2012-05-15 14:30:52 +0200
"Your future is my future - a European Youth Guarantee now!"
The Party of European Socialists (PES), Young European Socialists (YES) and PES Women are running the campaign "Your future is my future" and calling for a European Youth Guarantee to tackle youth unemployment.

Translate the website