S&D: Jouw toekomst is mijn toekomst - Voor een Europese Jeugdgarantie!

Saïd El-Khadraoui MEP supports the European Youth Guarantee campaign

PES lanceert Europese campagne om jeugdwerkloosheid te bestrijden

Van Brempt & El Khadraoui: ‘Geef de generatie die het hardst getroffen is door de crisis weer hoop”

De partij van de Europese socialisten (PES) heeft zopas haar grootschalige campagne “Jouw toekomst is mijn toekomst - Voor een Europese Jeugdgarantie” gelanceerd. Die richt zich op de aanpak van de Europese jeugdwerkloosheid. Vandaag zijn 5,6 miljoen jonge Europeanen werkloos; dat is meer dan de totale bevolking van Denemarken. Dit gebrek aan werk kost Europa 100 miljard euro per jaar. Een Europese Jeugdgarantie , zoals voorgesteld door de PES, kan verwezenlijkt worden met de inbreng van 10 miljard euro uit de EU-structuurfondsen. Met die middelen kunnen tegen 2014 2 miljoen jongeren uit de werkloosheid getild worden.

PES voorzitter Sergei Stanishev verklaart: “De EU wordt getroffen door een diepe crisis van jeugdwerkloosheid. In sommige lidstaten kan 50 procent van de jongeren geen baan vinden. Deze situatie is onhoudbaar. Als we een sociale catastrofe willen vermijden, moeten we echte oplossingen aanreiken aan de bevolking.” Volgens Sergei Stanishev komt “de PES-campagne op een goed moment. De Europese jeugdgarantie is het geschikte instrument om nu te beginnen bouwen aan de toekomst van jonge Europeanen.”


De Europese jeugdgarantie verzekert dat elke jongere in Europa een job aangeboden krijgt en kan rekenen op een verdere opleiding ten laatste vier maanden nadat ze de school hebben verlaten of werkloos zijn geworden.

“Het voorstel van de Partij van de Europese socialisten voor een Europese Jongerengarantie maakt deel uit van een echte groeistrategie voor Europa,” zegt de secretaris generaal van de PES, Philip Cordery. “Wij zijn er bij de PES van overtuigd dat groei gebaseerd is op investeringen en niet op liberaliseringen. Europa heeft nood aan investeringen in projecten, in onze economie en in de toekomst van jonge mensen. Dat is meteen ook de kracht van de Europese Jeugdgarantie.”

De PES-campagne, die samen met de Europese Jongsocialisten (ECOSY) en de PES-Vrouwen wordt gehouden, en de steun krijgt van de alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) in het Europees parlement, wordt vandaag al gesteund door landen als Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Roemenië waar een jeugdgarantie werd aangekondigd op nationaal niveau. Het PES-voorstel is geïnspireerd om succesvolle voorbeelden in Oostenrijk en Finland - in Oostenrijk bedraagt de jeugdwerkloosheidsgraad een benijdenswaardige 8,7 procent.

Volgens Hannes Swoboda, voorzitter van de Socialisten en Democraten (S&D) in het Europees parlement kent “Europa een alarmerend hoog jeugdwerkloosheidscijfer. We moeten actie ondernemen om dit samen aan te pakken. Een Europese Jeugdgarantie is de beste manier om te tonen dat ‘jouw toekomst mijn toekomst is.”

Volgens de Vlaamse europarlementsleden Kathleen van Brempt en Saïd El Khadraoui riskeert “de torenhoge jeugdwerkloosheid een generatie jongeren te creëren die zich anti-Europees opstelt. Als Europa geen antwoord biedt op de problemen die de crisis heeft veroorzaakt bij de jeugd, organiseert de EU haar eigen verval. Als we verder gaan op het pad dat de EU-leiders ons vandaag voorspiegelen zal de toestand niet beter worden, wel integendeel. Het is daarom uiterst belangrijk dat we ons richten op een generatie die erg lijdt onder de crisis en die alle hoop verloren heeft om nog snel een job te vinden. Een Europese Jongerengarantie zou een belangrijke stap zijn om het beleid te heroriënteren en echte veranderingen door te voeren.”

foto’s van de campagne zijn beschikbaar (11 mei, na 14 uur) op Flickr

Original article

Do you like this post?

Showing 1 reaction

published this page in Blog 2012-06-05 12:22:29 +0200
"Your future is my future - a European Youth Guarantee now!"
The Party of European Socialists (PES), Young European Socialists (YES) and PES Women are running the campaign "Your future is my future" and calling for a European Youth Guarantee to tackle youth unemployment.

Translate the website