Euroopalla ei varaa menetettyyn sukupolveen

Jutta Urpilainen - European Youth Guarantee

Photo by SDP Finland

Original article published on Turun Sanomat

Euroopan talouskriisin varjossa kytee vaikutuksiltaan pitkäaikainen sosiaalinen kriisi. Nuorisotyöttömyys on riistäytymässä käsistä. Tilanteen vaikutukset näkyvät pitkälle tulevaisuuteen, jopa seuraavaan sukupolveen asti.

Työttömyys on myös taloudellisten resurssien hukkaan heittämistä, kun nuoret eivät saa mahdollisuutta osallistua yhteisen hyvinvoinnin kasvattamiseen.

Siksi Euroopan sosialidemokraattiset puolueet ovat innovoineet ja ajaneet aktiivisesti toimia nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi. Tätä työtä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Euroopan heikko taloustilanne näkyy erityisesti synkissä nuorisotyöttömyysluvuissa. Nuorisotyöttömyys nousi euroalueella huhtikuussa Eurostatin tilastojen mukaan yli 24 prosentin.

Myös Suomessa ja Ruotsissa nuorisotyöttömyysluvut ovat aivan liian korkeat. Kaiken kaikkiaan EU:n alueella alle 25-vuotiaita työttömiä nuoria on noin 5,6 miljoonaa, lähes Suomen väkiluvun verran.

Nämä luvut vaativat nopeita ja tehokkaita toimenpiteitä, sillä Euroopalla ei ole varaa menetettyyn sukupolveen. Nuorten työllisyyttä edistetään ensisijaisesti jäsenmaiden toimilla, mutta kärjistyneen tilanteen vuoksi myös unionin tasolta tarvitaan tukea.

Nuorisotyöttömyys on tänään alkavan Eurooppa-neuvoston kokouksen asialistalla. Keskeistä on huolehtia siitä, että kokous tuottaa konkreettisia tuloksia.

Eurooppa-neuvostolla tulisi olla ainakin kolme keskeistä tavoitetta: nuorisotakuun toimeenpano kaikissa jäsenmaissa mahdollisimman nopeassa aikataulussa; nuorisotyöllisyysaloitteen etupainotteinen täytäntöönpano ja rakennerahastojen entistä selkeämpi ohjaus nuorisotyöttömyyden torjuntaan; sekä Euroopan investointipankin lainarahoituksen kohdistaminen erityisesti nuoria työllistäville yrityksille.

Yksi lääke on sosialidemokraattien kannattama nuorisotakuu. Suomessa nuorisotakuu astui voimaan vuoden 2013 alussa. Se tarkoittaa, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Ruotsissa sosialidemokraatit ajavat vastaavaa niin sanottua 90 päivän takuuta. Uudistuksen tavoitteena olisi se, että nuorelle työttömälle annettaisiin henkilökohtaista ohjausta ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien ja siten koulutus- harjoittelu- tai työpaikka voidaan tarjota 90 päivässä.

Nykyisin Ruotsissa kestää vähintään kuusi kuukautta ennen kuin nuori työtön saa kunnollista tukea työn etsintään.

EU-tasolla annettiin keväällä jäsenmaille suositus luoda neljän kuukauden nuorisotakuu. Aloite pitää nyt viedä nopeasti täytäntöön, sillä nuorisotyöttömyyden kustannukset yhteiskunnalle ovat selvästi suuremmat kuin mitä takuun toteuttaminen maksaa.

Kaikissa työllisyystoimissa tulee kuitenkin muistaa kohtuullisen palkkauksen, työehtojen ja turvallisuussäännösten kunnioittaminen.

Jotta nopea täytäntöönpano toteutuisi, on aloitteelle EU:n rahoituskaudella 2014-2020 annettu 6 miljardin euron rahoitus. Se kohdistetaan korkean nuorisotyöttömyyden alueille (yli 25 prosenttia) ja erityisesti juuri nuorisotakuun toimeenpanoon.

Nuorisotyöllisyyteen osoitetut varat onkin saatava etupainotteisesti käyttöön heti vuoden 2014 alusta. Samaan aikaan rakennerahastot tulee ohjata nuorisotyöttömyyden vastaiseen taistoon. Erityisesti Euroopan sosiaalirahasto on tässä taistelussa keskiössä.

Tarvitaan kuitenkin lisää työkaluja. Esimerkiksi Euroopan investointipankin myöntämiin globaalilainoihin voitaisiin asettaa vaatimukseksi, että lainaa saava yritys työllistää erityisesti nuoria. On innovatiivisesti pohdittava, kuinka lainoituksen voisi tehokkaasti linkittää työ- ja harjoittelupaikkojen luomiseen.

Odotammekin nyt Eurooppa-neuvostolta konkreettisia päätöksiä nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Sosiaalisen kriisin tukahduttamiseksi työllisyyden ja kasvun edistämisen täytyy olla laajemmin talouspolitiikan koordinaatiota ohjaava painopiste Euroopassa.Talouskasvua vauhdittavilla toimilla voimme estää menetetyn sukupolven syntymisen.

 

Jutta Urpilainen, valtiovarainministeri, Sdp:n puheenjohtaja

Stefan Löfven, puheenjohtaja, Ruotsin sosialidemokraattinen puolue

Do you like this post?

Showing 1 reaction

published this page in Blog 2013-07-02 10:39:33 +0200
"Your future is my future - a European Youth Guarantee now!"
The Party of European Socialists (PES), Young European Socialists (YES) and PES Women are running the campaign "Your future is my future" and calling for a European Youth Guarantee to tackle youth unemployment.

Translate the website