SDP kannustaa pistämään pystyyn työryhmiä

SDP Finland logo

Source: SPD Finland website

SDP on lähestynyt kuntavaikuttajiaan nuorten asialla. Puolue toivoo, että mahdollisimman monessa kunnassa SDP:n poliitikot ottaisivat esille nuorten yhteiskuntatakuuhankkeen.

Työministeri Ihalainen esitti vappuna, että paikallisesti otettaisiin nuorten koulutus- ja työllistämishaaste vastaan ja perustettaisiin laajalla pohjalla jokaiseen kuntaan oma nuorten yhteiskuntatakuuta edistävä työryhmä. Hänen mielestään mukaan olisi hyvä ottaa kaikki asiaan liittyvät tahot, kuten nuoret, koulut, paikalliset työnantajat, työvoimaviranomaiset, paikalliset työmarkkinajärjestöjen edustajat ja kolmannen sektorin toimijat.

Ministeri Ihalaisen esitys on otettu positiivisesti vastaan monilla paikkakunnilla ja mm. Pietarsaaressa asiasta on jo jätetty valtuustoaloite. SDP toivookin, että mahdollisimman monessa kunnassa otetaan nuorten yhteiskuntatakuu työlistalle ja ryhdytään toimiin.

Taustaa yhteiskuntatakuusta:

- Viime kesän hallitusneuvotteluissa pitkäaikainen tavoite, laaja nuorten yhteiskuntatakuu – SDP:n aktiivisuudesta - saatiin nostettua hallituksen kärkihankkeiden joukkoon. Takuu tulee voimaan ensi vuonna ja sen valmistelu on jo hyvässä vauhdissa.

- Yhteiskuntatakuun tavoitteena on, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta. Kolme kuukautta siksi, että se on osoittautunut tutkimuksissa ja käytännön elämässä rajapyykiksi, jolla on suuri merkitys.

- Yhteiskuntatakuuta vahvistettiin mittavalla ammatillisen osaamisen ohjelmalla niiden nuorten aikuisten osalta, joilta puuttuu toisen asteen ammatillinen koulutus ja tutkinto.

- Yhteiskuntatakuun toteutuminen edellyttää laajaa yhteistyötä. Meillä ei ole käsissämme vain taloudellinen vaan myös sosiaalinen kestävyysvaje, nuorten syrjäytyminen. Nuorisotakuussa on kysymys sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. 1990- laman suurimmaksi erehdykseksi on usein nimetty nuorten unohtaminen ja siitä seurannut syrjäytyminen.

- Yhteiskuntatakuun onnistuminen arjessa edellyttää sitä, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Kysymys on kansallisista talkoista, joissa tarvitaan kuntien, yritysten, työmarkkinajärjestöjen ja mm. kolmannen sektorin vahvaa sitoutumista nuorten syrjäytymisen estämiseksi.

- Nuorten yhteiskuntatakuu halutaan Euroopan laajuiseksi hankkeeksi ja Suomi on toteutuksessa kiinnostavien edelläkävijöiden joukossa. Asia oli esillä mm. työministerien kokouksessa huhtikuun lopussa Tanskassa.


- Sosialidemokraatit kampanjoivat myös Euroopan laajuisesti nuorten yhteiskuntatakuusta. Kampanjaa varten on avattu nettisivut osoitteessa http://www.youth-guarantee.eu/

Do you like this post?

Showing 1 reaction

published this page in Blog 2012-05-11 17:10:51 +0200
"Your future is my future - a European Youth Guarantee now!"
The Party of European Socialists (PES), Young European Socialists (YES) and PES Women are running the campaign "Your future is my future" and calling for a European Youth Guarantee to tackle youth unemployment.

Translate the website