Podatek od transakcji finansowych może sfinansować walkę z bezrobociem wśród młodych.

European Youth Guarantee campaign

Original article

PES z wielkim zadowoleniem przyjęła wezwanie Prezydenta Francji François Hollande’a i Kanclerza Austrii Wernera Faymann’a w sprawie Europejskiej Gwarancji dla Młodych. Dwaj liderzy, po wczorajszym (9.10.2012) spotkaniu powiedzieli, że finansowanie programu może znaleźć swe źródło w europejskim podatku od transakcji finansowych (FTT).

To wezwanie jest kontynuacją znaczącego kroku z 9 października, czyli uzgodnienego przez 11 państw członkowskich UE nacisku na wprowadzenie FTT, w ramach procedury „ściślejszej współpracy”.

Przywódcy Francji i Niemiec wezwali do przeznaczenia odsetek od FTT do stworzenia „funduszu dla edukacji” w ramach budżetu unijnego.
Przyjmując z zadowoleniem to wezwanie, Przewodniczący PES, Sergiej Staniszew oświadczył: „Dzisiejsza deklaracja poparcia dla Europejskiej Gwarancji dla Młodzieży przez Prezydenta Hollande’a i Kanclerza Faymann’a jest wielkim postępem dla europejskiej młodzieży. Pokazuje zaangażowanie PES aby pomóc młodym ludziom pokonać plagę bezrobocia na najwyższym poziomie decyzyjnym.

Przemawianie za wykorzystaniem FTT do sfinansowania Europejskiej Gwarancji dla Młodzieży jest mocno wspierane przez PES. S. Staniszew dodał, że “to oświadczenie jest czytelnym znakiem, że koordynacja w ramach naszej rodziny politycznej funkcjonuje dobrze a PES jest wyraźnie skoncentrowany na potrzebach milionów zwykłych ludzi, którzy cierpią na kryzysie ekonomicznym.

Oświadczenie jest kolejnym sukcesem PES-owskiej kampanii na rzecz Europejskiej Gwarancji dla Młodzieży i kontynuacją zaangażowania ze strony Minister Ochrony Socjalnej Republiki Irlandii, Joan Burton w sprawie uczynienia Europejskiej Gwarancji dla Młodzieży jednym z priorytetów irlandzkiej prezydencji w UE w przyszłym roku.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Martin Schulz i Sekretarz Generalny PES Achim Post odbędą spotkanie z Kanclerzem Faymannem na Kongresie Austriackiej Partii Socjaldemokratycznej (SPÖ) w Wiedniu, w sobotę 13 października.

Do you like this post?

Showing 1 reaction

published this page in Blog 2012-10-16 11:25:21 +0200
"Your future is my future - a European Youth Guarantee now!"
The Party of European Socialists (PES), Young European Socialists (YES) and PES Women are running the campaign "Your future is my future" and calling for a European Youth Guarantee to tackle youth unemployment.

Translate the website