Mladi za večjo zaposljivost v Sloveniji

V zadnjem tednu maja sem obiskala dva dogodka, namenjena mladim. V ponedeljek, 28. maja, sem se v Medvodah udeležila okrogle mize Socialnih demokratov z naslovom EU in mladi, v četrtek, 31. maja, pa predstavitve projekta Strukturiran dialog  mladih v Mariboru, ki sta ga organizirala Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa.

 

Na obeh dogodkih so bile izpostavljene aktualne težave mladih pri vstopanju na trg dela. Kot največji problem je bila izpostavljena vse večja brezposelnost mladih, ki v Evropski uniji obsega že 5 milijona mladih do 25 let. V nekaterih državah, predvsem Južne Evrope, pa je brezposelnost med mladimi več kot 50-odstotna, kar je družbeno povsem nevzdržno. Gre za najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih v zgodovini EU, zato se je Evropska komisija odločila, da bo del neporabljenih sredstev iz proračuna EU (predvsem Evropskega socialnega sklada) namenila programom za povečanje zaposlenosti mladih.

Približno 40 udeležencev regijskega dogodka Dialog mladih – projekta, ki je potekal po vsej Sloveniji – je izoblikovalo svoje konkretne predloge za izboljšanje participacije mladih v družbi in večjo zaposljivost ter ukrepe predstavilo odločevalcem iz lokalnega, nacionalnega  ter evropskega okolja. Ideje mladih sem pozdravila z velikim navdušenjem, ter podprla njihove predloge glede povečevanja in bolj učinkovitega praktičnega usposabljanja v realnem okolju (npr. medgeneracijsko sodelovanje mladih in starejših oz. t.i. mentorstvo ali plačana praksa v okviru mobilnosti znotraj Slovenije), pridobivanja delovnih izkušenj po zaključku formalnega izobraževanja, spodbujanja podjetništva med mladimi in davčnih olajšav ob zagonu podjetja, vzpostavitve učinkovite platforme za informiranje in promocije mladinskih organizacij ter plačila stroškov pri prostovoljnem delu.

Tovrstni dogodki v organizaciji mladih in za mlade so zelo dragocena izkušnja, saj s svežimi idejami in zagnanostjo na ta način izmenjajo mnenja in tvorijo koristne predloge za spodbujanje zaposljivosti mladih.

Akcije mladih, ki na vsak način skušajo izboljšati svojo prihodnost, pa morajo biti tudi opozorilo politiki, tako nacionalni kot tudi evropski, da je glede problematike brezposelnosti mladih treba ukrepati urgentno. Na tej točki zato želim apelirati tudi slovenski vladi, ki je tudi v zadnjem poročilu Komisije o makroekonomskem stanju države prejela opozorilo glede rigidnosti trga dela in problema študentskih napotnic. Povedati jim želim naslednje: Mladi so naša prihodnost. Brez njihovih idej, potenciala in sodelovanja si težko predstavljam Slovenijo čez 20 let. Ne smemo si dovoliti izgube generacije mladih. Ne smemo dovoliti, da se mednje razprede nejevolja, neaktivnost in razočaranje nad politiko reševanja krize. Zato pozivam vlado, naj pri pregledovanju še neporabljenih evropskih strukturnih sredstev, nameni delež zaposlovanju mladih in programom, ki spodbujajo podjetništvo med mladimi, podporo pripravnikom in vajencem. Tako lahko uspešno izkoristimo evropska sredstva za konkretno rešitev problematike brezposelnosti mladih na domačih tleh.

Do you like this post?
"Your future is my future - a European Youth Guarantee now!"
The Party of European Socialists (PES), Young European Socialists (YES) and PES Women are running the campaign "Your future is my future" and calling for a European Youth Guarantee to tackle youth unemployment.

Translate the website