Gwarancja dla Młodych

PAULINA_PIECHNA-WIĘCKIEWICZ - european youth guarantee Poland

Original article

„Your future is my future – a European Youth Guarantee Now!" – czyli słów kilka o kampanii Partii Europejskich Socjalistów na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodych ludzi w Europie. W Polsce bezrobocie wśród osób poniżej 25. roku życia wynosi około 25%. Dla porównania średnia bezrobocia, dla wszystkich grup wiekowych, w Unii Europejskiej wynosi 10%.

 

Partia Europejskich Socjalistów (PES) postanowiła wyjść naprzeciw młodym ludziom i ich problemom na rynku pracy. – Jeżeli chcemy uniknąć społecznej katastrofy, musimy dostarczyć ludziom realne rozwiązania – powiedział Sergei Stanishev, przewodniczący Partii Europejskich Socjalistów. Narzędziem, które ma służyć zwalczaniu bezrobocia wśród młodych osób, jest właśnie proponowana przez PES Europejska Gwarancja dla Młodych.

W ramach kampanii „Your future is my future", która o cjalnie „wystartowała" 11 maja w Brukseli, Partia Europejskich Socjalistów proponuje przeznaczenie 10 mld euro z niewykorzystanych środków, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wsparcie walki z bezrobociem wśród młodych. Efektem takich działań miałaby być pomoc w wyjściu z bezrobocia około 2 mln z ponad 5,6 mln młodych bezrobotnych do 2014 r.

Opis konkretnych rozwiązań do wykorzystania w ramach Europejskiej Gwarancji dla Młodych, takich jak: wprowadzenie objętej gwarancją państw członkowskich pracy czy płatnych staży dla młodych bezrobotnych, znajduje się w raporcie PES-u przyjętym 9 lutego 2012 r., który dotyczy zwalczania bezrobocia wśród młodych1.

 Jednocześnie w ramach kampanii „Your Future is my future – European Youth Guarantee Now" poszczególne partie-członkowie PES-u zachęcane są do tworzenia własnych propozycji dostosowanych do warunków państw, na
których terenie działają.

Sojusz Lewicy Demokratycznej już niedługo przedstawi własne rozwiązania dotyczące zwalczania bezrobocia wśród młodych i włączy się tym samym aktywnie w inicjatywę Partii Europejskich Socjalistów.

Kwestia bezrobocia wśród osób w grupie wiekowej 18–24, ale przede wszystkim w grupie świeżo upieczonych absolwentów szkół wyższych to problem o zasięgu europejskim. Brak pracy i związany z tym brak perspektyw dotyczy milionów młodych Europejek i Europejczyków. Kampania PES-u pozwala przywrócić nadzieję nie tylko młodym osobom – ich los jest ważny z punktu widzenia ich rodzin, państw oraz przyszłości Europy.

Socjaliści i Socjaldemokraci muszą powiedzieć głośno i wyraźnie: „Twoja przyszłość to moja przyszłość"!!! 

1. http://www.pes.eu/sites/www.pes.org/les/report_youth_unemployment_9-02-2012.pdf

 

Do you like this post?
"Your future is my future - a European Youth Guarantee now!"
The Party of European Socialists (PES), Young European Socialists (YES) and PES Women are running the campaign "Your future is my future" and calling for a European Youth Guarantee to tackle youth unemployment.

Translate the website