Degelijk werk voor jongeren in Europa

European Youth Guarantee - spa Belgium

Photo by sp.a Belgium

Original article 

“Een Europees minimumloon en het misbruik met interim- en korte termijn contracten aanpakken zijn noodzakelijke maatregelen om de jeugdwerkloosheid in Europa een halt toe te roepen”, zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback op de voorstelling van het Europees plan tegen jeugdwerkloosheid van de sociaaldemocratische leiders in Europa. 

“De jeugdwerkloosheid in Europa is enorm hoog en blijft stijgen. Er is dringend nood aan een vergaand Europees plan om ervoor te zorgen dat we iedere jongere een deftige job kunnen bieden met een degelijke loon”, zegt Bruno Tobback. Samen met PS-voorzitter Paul Magnette, de voorzitter van het Europees parlement Martin Schulz en verschillende voorzitters van Europese sociaaldemocratische partijen stelt hij vandaag een plan van aanpak voor. “Toen ik twintig was, was Europa een positief project van vooruitgang. Voor de twintigjarigen vandaag dreigt het er een van achteruitgang te zijn, dat moeten we omkeren. Als we onze economie opnieuw op gang willen trekken, armoede bestrijden en mensen de vrijheid bieden om hun leven vorm te geven is het noodzakelijk dat de Europese Unie dit plan uitvoert en de jongerenwerkloosheid zo een halt toeroept.”

“We eisen al langer maatregelen als een Europees minimumloon, en een jeugdgarantie die elke jongere recht geeft op een job, een vorming of een betaalde stage binnen de 4 maand. Maar er is meer nodig. Zo moeten we de limieten zetten op interim- en korte termijn contracten om het misbruik eruit te halen.”, zeggen de Europese sociaaldemocratische leiders. Er moeten jobs bijkomen, en Europa moet hierin durven investeren. In de federale regering deden we dat reeds door de loonkosten voor laaggeschoolde jongeren te drukken. Tegelijk moeten jobs voor jongeren ook kwaliteitsvol zijn zowel qua sociale bescherming als qua verloning.

"Ook in het onderwijs willen we het probleem bij de basis aanpakken door in te zetten op de combinatie van werk door stages gecombineerd met vorming in het onderwijs. Enkel zo kunnen we voldoende gekwalificeerde mensen op de juiste jobs krijgen.”, zegt Bruno Tobback.

“Tot slot is het ook belangrijk dat de sociale partners hierbij betrokken worden. Zij moeten mee denken en werken aan hoe we die jobs, stages en opleidingen het best vormgeven zodat de jongeren van vandaag snel aan degelijk werk geraken.”, aldus Bruno Tobback. “We hopen van harte dat de Europese Unie deze noodzakelijke hervorming omzet in de praktijk, nog langer wachten is geen optie.”

Do you like this post?
"Your future is my future - a European Youth Guarantee now!"
The Party of European Socialists (PES), Young European Socialists (YES) and PES Women are running the campaign "Your future is my future" and calling for a European Youth Guarantee to tackle youth unemployment.

Translate the website