Debatt: Europa har inte råd att förlora en hel generation

Stefan Löfven -European Youth Guarantee

Orginal article published on Di

Kampen mot ungdomsarbetslösheten i Europa måste gå från ord till handling. I EU är 5,6 miljoner unga under 25 år arbetslösa  – fler än Finlands befolkning. Det skriver Stefan Löfven (S) och Finlands finansminister Jutta Urpilainen.

Ungdomsgarantier måste införas snabbt och Europeiska investeringsbankens medel måste gå till att ge unga jobb.

I skuggan av den ekonomiska krisen i Europa pyr en social kris som kan få långtgående konsekvenser. Ungdomsarbetslösheten håller på att bli helt okontrollerbar. Effekterna kan komma att påverka flera generationer framåt. Arbetslöshet är också ett slöseri med resurser då många unga inte deltar i ansträngningarna att öka den gemensamma välfärden.

Därför har Europas socialdemokratiska partier varit konstruktiva och drivit på åtgärder för att stävja ungdomsarbetslösheten. Det arbetet behövs nu mer än någonsin.

Den svaga ekonomiska situationen i Europa avspeglar sig särskilt i en dyster ungdomsarbetslöshetsstatistik. Enligt Eurostats uppgifter hade ungdomsarbetslösheten i euroområdet i april stigit till över 24 procent. I Grekland är ungdomsarbetslösheten över 60 procent och i Spanien närmar sig siffrorna samma nivå. Också i Finland och i Sverige är ungdomsarbetslösheten alldeles för hög. I EU-området har vi sammanlagt cirka 5,6 miljoner arbetslösa unga under 25 år – det är fler än hela Finlands befolkning.

Nu krävs snabba och effektiva åtgärder. Europa har inte råd med en förlorad generation. Att främja sysselsättningen bland ungdomarna ligger främst på medlemsländernas ansvar, men med tanke på den kritiska situationen krävs också stöd från EU. Ungdomsarbetslösheten tas upp i juni på Europeiska rådets möte och det är ett steg i rätt riktning. Det väsentliga är emellertid konkreta resultat.

Europeiska rådet bör ställa upp tre centrala mål:

  1. Att införa ungdomsgarantier i alla medlemsländer så snabbt som möjligt;
  2. att EU-initiativet för att stävja ungdomsarbetslösheten förverkligas, och att strukturfonderna i högre grad används för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, och
  3. att Europeiska investeringsbankens lånefinansiering särskilt riktas till företag som sysselsätter unga.

En medicin mot den dystra ungdomsarbetslöshetsstatistiken är ungdomsgarantin, som socialdemokraterna stöder och som ska garantera de unga en utbildnings-, praktik- eller arbetsplats. I Finland trädde den nationella ungdomsgarantin i kraft i början av 2013. Den ska erbjuda alla unga under 25 år och alla nyutexaminerade unga under 30 år en arbets-, studie- eller praktikplats senast tre månader efter att de blivit arbetslösa.

I Sverige driver socialdemokraterna på en motsvarande så kallad 90-dagarsgaranti. Målet med reformen är att unga arbetslösa ska få individuell vägledning från den första arbetslöshetsdagen och att utbildning, praktik eller arbete senast efter 90 dagar. För tillfället går det i allmänhet minst sex månader innan en ung arbetslös får ett kvalitativt stöd då denne söker jobb.

I våras fick medlemsländerna en rekommendation att införa en ungdomsgaranti. Enligt rekommendationen bör varje medlemsland garantera alla unga en arbets-, utbildnings- eller praktikplats inom fyra månader efter att skolan är avslutad eller när den unga har blivit arbetslös. Nu är det viktigt att den här rekommendationen följs upp snabbt och tillämpas på ett effektivt sätt. Det är ett faktum att samhällets kostnader för ungdomsarbetslösheten är klart högre än de kostnader som förverkligandet av ungdomsgarantin innebär. I alla sysselsättningsåtgärder, även ungdomsgarantin, måste vi betona vikten av en rimlig lönenivå, rimliga arbetsvillkor och säkerhetsbestämmelser.

För att garantera ett snabbt förverkligande stöder vi EU:s initiativ om högre sysselsättning av unga. Under EU:s finansieringsperiod 2014–2020 anslås sex miljarder euro för initiativet. Pengarna riktas till områden med hög ungdomsarbetslöshet (över 25 procent) och särskilt för att förverkliga ungdomsgarantin. Pengarna för sysselsättningsinitiativet bör också genast kunna användas i början av 2014. Samtidigt bör medel ur strukturfonderna användas i kampen mot ungdomsarbetslösheten. I den här kampen är särskilt Europeiska socialfondens roll central, eftersom fonden tillhör de huvudsakliga verktygen i EU:s strävan att minska ungdomsarbetslösheten.

Vi behöver göra ännu mer. Även Europeiska investeringsbanken måste utnyttjas för att åtgärda ungdomsarbetslösheten. Exempelvis skulle man för dess globala lån kunna ställa som villkor att det låntagande företaget satsar på att sysselsätta unga. Nu måste Europeiska investeringsbanken kraftfullt stödja en ekonomisk tillväxt som stävjar ungdomsarbetslösheten och bör därför på ett innovativt sätt överväga hur dess lånegivning effektivt kan länkas till skapandet av arbets- och praktikplatser. Den här möjligheten måste emellertid ses som ett tillägg, inte som en ersättande åtgärd till budgetfinansieringen.

Vi väntar oss nu att Europeiska rådet fattar de konkreta besluten. I kampen för att övervinna den sociala krisen måste främjandet av sysselsättning och tillväxt på ett bredare plan ses som de tyngdpunkter som styr den ekonomiska politiken i Europa. Med kollektiva åtgärder som driver ekonomisk tillväxt kan vi förebygga problem som måste lösas för en hel generation.

Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiledare

Jutta Urpilainen, Finlands finansminister och partiordförande (S) i Finland

 

 

Do you like this post?
"Your future is my future - a European Youth Guarantee now!"
The Party of European Socialists (PES), Young European Socialists (YES) and PES Women are running the campaign "Your future is my future" and calling for a European Youth Guarantee to tackle youth unemployment.

Translate the website