The Catalan Socialist Party endorses the European Youth Guarantee initiative and includes it in the electoral program

PSC

In Catalonia, the Party of Catalan Socialists (PSC) has included the European Youth Guarantee promoted by PES, PES Women and ECOSY in its program for next elections to the Catalan Parliament of 25th November. The Catalan Socialist Party endorses this initiative as a right of young people that we want to be recognised at a European level.

In Catalonia, youth unemployment raises 52% and has increased 12 points in only 2 years of right-wing nationalist government. Therefore, in front of the right-wing nationalist party (CiU) that has done nothing to solve this problem, the Socialist Party commits to develop a national deal for creating youth employment, and to recognise the European Youth Guarantee in this frame.

------

En vistes a les eleccions autonòmiques del 25 de novembre, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) inclou en el seu programa electoral el compromís amb un segon pacte nacional per l’ocupació juvenil, en el marc del qual ens comprometem a oferir un lloc de treball, formació o pràctiques a qualsevol persona jove en condició de desocupació.

Segon Pacte Nacional per l’Ocupació Juvenil

L’objectiu és l’assessorament de cada jove de manera personalitzada i l’adaptació d’un
itinerari d’inserció laboral o formativa en funció de la qualificació professional i els
objectius personals de cada jove. Un itinerari que hauria de comptar amb un seguiment o tutela en les fases posteriors a l’acompliment del pla.

Ens comprometem a oferir un lloc de treball, formació o pràctiques a qualsevol persona jove en condició de desocupació. És la iniciativa coneguda com European Youth Guarantee, un dret dels joves que volem que sigui reconegut a escala europea. Ja ha estat implementat amb èxit a Àustria, i països com Finlàndia i Luxemburg l’estan desenvolupant en aquests moments. Aquesta iniciativa seria viable gràcies a la redirecció de 10.000 milions d’euros dels fons socials europeus no utilitzats, que permetrien treure de les llistes de l’atur a més de dos milions de joves a tota Europa.

Do you like this post?
"Your future is my future - a European Youth Guarantee now!"
The Party of European Socialists (PES), Young European Socialists (YES) and PES Women are running the campaign "Your future is my future" and calling for a European Youth Guarantee to tackle youth unemployment.

Translate the website